Skip to main content

ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองนับแสนต้นบานสะพรั่ง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

แอ่วม่วนจวนมา

ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองนับแสนต้นบานสะพรั่งเต็มอุทยานหลวงราชพฤกษ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทิดพระเกียรติและพระจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจัดแสดงดอกดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์ และดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวนกว่า 3 แสนต้นในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

และเชิญนักท่องเที่ยวเข้าชื่นชมและเก็บความประทับใจผ่านเรื่องราวความทรงจำที่สวยงามของดอกไม้สีเหลืองตลอดช่วงเดือนตุลาคม 2560 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จารึกอยู่ในใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

ข้อมูลเพิ่มเติม