Skip to main content

ชมวิวอีกมุมของบ้านขุนแปะ วิว 180 องศาทุ่งนาขั้นบันไดบ้านบนนาปลายฝนต้นหนาว

แอ่วม่วนจวนมา

ชมวิว 180 องศา นาขั้นบันไดบ้านบนนา ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทองที่แปลงนาสีเขียวสดตัดกับท้องฟ้าสีคราม บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1 พันเมตร และสัมผัสลมเย็นสบายช่วงปลายฝนต้นหนาวขณะเดียวกันช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นโดยเฉพาะช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-20 องศาเซลเซียส 

โดยนาขั้นบันไดบ้านบนนา ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนาขั้นบันไดที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก ตั้งอยู่บนดอยขุนแปะ ก่อนถึงโครงการหลวงขุนแปะประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแปลงนาผืนใหญ่อยู่เชิงเขาลดหลั่นลงมาหลายชั้นด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านหมู่บ้านรวมแล้วเกือบ 100 ไร่ชาวบ้านที่นี่จะปลูกข้าวบนที่เชิงเขา ทำให้เห็นแนวนาข้าวที่ใกล้ออกรวง ลดหลั่นลงมาตามระดับความสูงมองแล้วสวยแปลกตาไม่แพ้ที่อื่นเลยทีเดียว

โดยตอนนี้นาข้าวเริ่มออกรวงซึ่งมุมที่มองนาขั้นบันไดแปลงนี้สวยที่สุดต้องไปยืนที่บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนบ้านบนนาที่เห็นแปลงนาทั้งแปลงเป็นมุมกว้าง 180 องศามองแล้วสบายตายิ่งช่วงตอนเช้าแสงของพระอาทิตย์สาดส่องกระทบกับผืนนาที่มีสีเขียวสดตัดกับท้องฟ้าสีคราม หากเป็นช่วงที่รวงข้าวใกล้สุกแปลงนาทั้งหมดจะเป็นสีทองทั้งผืน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศเย็นที่พัดเข้ามาเป็นระลอก สำหรับดอยขุนแปะลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1 พันเมตร  โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนต้นหนาวอากาศเริ่มหนาวเย็นช่วงเช้าที่นี่อุณหภูมิเฉลี่ย 18-20 องศาเซลเซียส 

ส่วนการเดินทางไปชมนาขั้นบันไดบ้านขุนแปะ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – ฮอด ถึงกิโลเมตร 82-83 บริเวณสามแยกไปบ้านแปะและถ้ำวัดตอง ให้เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านบ้านแปะ บ้านทุ่งพัฒนา บ้านบนนา ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม