Skip to main content

เที่ยวเมืองหงสาไหว้สาพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

แอ่วม่วนจวนมา

มิงกาลาบา ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สีเรียม สายการบิน Kan Baw Za Airline (แอร์ KBZ) นำผู้สื่อข่าวจากเชียงใหม่ 19 ชีวิต บินตรงเชียงใหม่สู่เมืองย่างกุ้ง สัมผัสวิถีชีวิตคนพม่า นำพาเข้าสักการะมหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์เสริมชะตาบารมี ชมเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพร "เทพทันใจ" (นัตโบโบยี) ในรูปแบบทัวร์ดีดี 4 วัน 3 คืน

เช้าวันนี้ (5 มิถุนายน) วันที่สองของการเดินทางมาเยือนประเทศเมียนมาร์ เราตื่นกันแต่เช้าออกเดินทางจากที่พัก ณ โรงแรมเรือริมแม่น้ำย่างกุ้งสุดวินเทจ Vintage Luxury Yacht Hotel เพื่อเดินทางจากเมืองย่างกุ้งไปยังเมืองหงสาวดีหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองพะโค หงสาวดีเป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ ในปี พ.ศ. 2082 โดยก่อนหน้านั้นพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ได้เข้ามาทำพิธีเจาะพระกรรณ (เจาะหู) อันเป็นราชประเพณีของพม่า โดยเลือกที่จะทำพิธีที่พระเจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) กลางเมืองหงสาวดีของมอญ โดยมีทหารคุ้มกันแค่ 500 นาย โดยไม่ทรงหวาดหวั่นทหารมอญนับหมื่นที่ล้อมอยู่ จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง สำหรับการเดินทางมายังเมืองหงสาฯของคณะทัวร์ในวันนี้ก็เพื่อไปสักการะมหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าก็คือเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า คณะของเราได้เข้านมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ซึ่งเจดีย์นี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ

ณ จุดที่ยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเราสามารถนำธูปไปค้ำกับเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
ณ จุดที่ยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเราสามารถนำธูปไปค้ำกับเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
เจดีย์มีศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่าพระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร
เจดีย์มีศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่าพระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร

เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่าพระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาลตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตรกลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธ์โดยแท้ นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

053-141596-7, 061-8012772