Skip to main content

ผังรายการวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz

** อัพเดท 3 สิงหาคม 2560

วันจันทร์

เวลา รายการ ประเภท ผู้ดำเนินรายการ (ดีเจ)
05.00 - 07.00 น. ธรรมะเพื่อประชาชน รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
07.00 - 07.30 น. ถ่ายทอดสัญญานข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
07.30 - 08.00 น. ธรรมมะรับอรุณ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
08.00 - 09.00 น. มองเมืองเหนือ รายการข่าวสาร  
09.00 - 11.00 น. กะฒ่อมน้อยร้อยเรื่องราว รายการท้องถิ่น  
11.00 - 12.00 น. อู้อ้อนก่อนเตี่ยง รายการเพลง  
12.00 - 13.00 น. บรรเลงล้านนา รายการท้องถิ่น  
13.00 - 14.00 น. ล้านนาวาไรตี้ รายการเพลง  
14.00 - 15.00 น. เพลงเก่าข่าวด่วน รายการท้องถิ่น  
15.00 - 16.00 น. เทพธารามาแล้ว รายการเพลง  
16.00 - 17.00 น. วรรณกรรมล้านนา รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
17.00 - 18.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
18.00 - 18.20 น. เดินหน้าประเทศไทย รายการพิเศษ  
18.20 - 19.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
19.00 - 20.00 น. ค่ำมาเฮาป๊ะกั๋น รายการท้องถิ่น  
20.00 - 20.15 น. ข่าวพระราชสำนัก รายการข่าวสาร  
20.15 - 21.00 น. ม่วนงันหลังข่าว รายการเพลง  
21.00 - 22.00 น. ตี้นี้ล้านนา รายการท้องถิ่น  
22.00 - 24.00 น. ฮักลูกทุ่ง รายการเพลง  

วันอังคาร

เวลา รายการ ประเภท ผู้ดำเนินรายการ (ดีเจ)
05.00 - 07.00 น. ธรรมะเพื่อประชาชน รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
07.00 - 07.30 น. ถ่ายทอดสัญญานข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
07.30 - 08.00 น. ธรรมมะรับอรุณ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
08.00 - 09.00 น. มองเมืองเหนือ รายการข่าวสาร  
09.00 - 11.00 น. กะฒ่อมน้อยร้อยเรื่องราว รายการท้องถิ่น  
11.00 - 12.00 น. อู้อ้อนก่อนเตี่ยง รายการเพลง  
12.00 - 13.00 น. บรรเลงล้านนา รายการท้องถิ่น  
13.00 - 14.00 น. ล้านนาวาไรตี้ รายการเพลง  
14.00 - 15.00 น. เพลงเก่าข่าวด่วน รายการท้องถิ่น  
15.00 - 16.00 น. เทพธารามาแล้ว รายการเพลง  
16.00 - 17.00 น. วรรณกรรมล้านนา รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
17.00 - 18.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
18.00 - 18.20 น. เดินหน้าประเทศไทย รายการพิเศษ  
18.20 - 19.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
19.00 - 20.00 น. ค่ำมาเฮาป๊ะกั๋น รายการท้องถิ่น  
20.00 - 20.15 น. ข่าวพระราชสำนัก รายการข่าวสาร  
20.15 - 21.00 น. ม่วนงันหลังข่าว รายการเพลง  
21.00 - 22.00 น. ตี้นี้ล้านนา รายการท้องถิ่น  
22.00 - 24.00 น. ฮักลูกทุ่ง รายการเพลง  

วันพุธ

เวลา รายการ ประเภท ผู้ดำเนินรายการ (ดีเจ)
05.00 - 07.00 น. ธรรมะเพื่อประชาชน รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
07.00 - 07.30 น. ถ่ายทอดสัญญานข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
07.30 - 08.00 น. ธรรมมะรับอรุณ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
08.00 - 09.00 น. มองเมืองเหนือ รายการข่าวสาร  
09.00 - 11.00 น. กะฒ่อมน้อยร้อยเรื่องราว รายการท้องถิ่น  
11.00 - 12.00 น. อู้อ้อนก่อนเตี่ยง รายการเพลง  
12.00 - 13.00 น. บรรเลงล้านนา รายการท้องถิ่น  
13.00 - 14.00 น. ล้านนาวาไรตี้ รายการเพลง  
14.00 - 15.00 น. เพลงเก่าข่าวด่วน รายการท้องถิ่น  
15.00 - 16.00 น. เทพธารามาแล้ว รายการเพลง  
16.00 - 17.00 น. วรรณกรรมล้านนา รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
17.00 - 18.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
18.00 - 18.20 น. เดินหน้าประเทศไทย รายการพิเศษ  
18.20 - 19.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
19.00 - 20.00 น. ค่ำมาเฮาป๊ะกั๋น รายการท้องถิ่น  
20.00 - 20.15 น. ข่าวพระราชสำนัก รายการข่าวสาร  
20.15 - 21.00 น. ม่วนงันหลังข่าว รายการเพลง  
21.00 - 22.00 น. ตี้นี้ล้านนา รายการท้องถิ่น  
22.00 - 24.00 น. ฮักลูกทุ่ง รายการเพลง  

วันพฤหัสบดี

เวลา รายการ ประเภท ผู้ดำเนินรายการ (ดีเจ)
05.00 - 07.00 น. ธรรมะเพื่อประชาชน รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
07.00 - 07.30 น. ถ่ายทอดสัญญานข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
07.30 - 08.00 น. ธรรมมะรับอรุณ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
08.00 - 09.00 น. มองเมืองเหนือ รายการข่าวสาร  
09.00 - 11.00 น. กะฒ่อมน้อยร้อยเรื่องราว รายการท้องถิ่น  
11.00 - 12.00 น. อู้อ้อนก่อนเตี่ยง รายการเพลง  
12.00 - 13.00 น. บรรเลงล้านนา รายการท้องถิ่น  
13.00 - 14.00 น. ล้านนาวาไรตี้ รายการเพลง  
14.00 - 15.00 น. เพลงเก่าข่าวด่วน รายการท้องถิ่น  
15.00 - 16.00 น. เทพธารามาแล้ว รายการเพลง  
16.00 - 17.00 น. วรรณกรรมล้านนา รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
17.00 - 18.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
18.00 - 18.20 น. เดินหน้าประเทศไทย รายการพิเศษ  
18.20 - 19.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
19.00 - 20.00 น. ค่ำมาเฮาป๊ะกั๋น รายการท้องถิ่น  
20.00 - 20.15 น. ข่าวพระราชสำนัก รายการข่าวสาร  
20.15 - 21.00 น. ม่วนงันหลังข่าว รายการเพลง  
21.00 - 22.00 น. ตี้นี้ล้านนา รายการท้องถิ่น  
22.00 - 24.00 น. ฮักลูกทุ่ง รายการเพลง  

วันศุกร์

เวลา รายการ ประเภท ผู้ดำเนินรายการ (ดีเจ)
05.00 - 07.00 น. ธรรมะเพื่อประชาชน รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
07.00 - 07.30 น. ถ่ายทอดสัญญานข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
07.30 - 08.00 น. ธรรมมะรับอรุณ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
08.00 - 09.00 น. มองเมืองเหนือ รายการข่าวสาร  
09.00 - 11.00 น. กะฒ่อมน้อยร้อยเรื่องราว รายการท้องถิ่น  
11.00 - 12.00 น. อู้อ้อนก่อนเตี่ยง รายการเพลง  
12.00 - 13.00 น. บรรเลงล้านนา รายการท้องถิ่น  
13.00 - 14.00 น. ล้านนาวาไรตี้ รายการเพลง  
14.00 - 15.00 น. เพลงเก่าข่าวด่วน รายการท้องถิ่น  
15.00 - 16.00 น. เทพธารามาแล้ว รายการเพลง  
16.00 - 17.00 น. วรรณกรรมล้านนา รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
17.00 - 18.00 น. รอบเวียงเจียงใหม่ รายการท้องถิ่น  
18.00 - 20.00 น. มิตรแท้พี่น้องไตย รายการท้องถิ่น  
19.00 - 20.00 น. ค่ำมาเฮาป๊ะกั๋น รายการท้องถิ่น  
20.00 - 20.15 น. ข่าวพระราชสำนัก รายการข่าวสาร  
20.20 - 21.00 น. คืนความสุขให้ประชาชน รายการพิเศษ  
21.00 - 22.00 น. ตี้นี้ล้านนา รายการท้องถิ่น  
22.00 - 24.00 น. ฮักลูกทุ่ง รายการเพลง  

วันเสาร์

เวลา รายการ ประเภท ผู้ดำเนินรายการ (ดีเจ)
05.00 - 07.00 น. ธรรมะเพื่อประชาชน รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
07.00 - 07.30 น. ถ่ายทอดสัญญานข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
07.30 - 08.00 น. ธรรมมะรับอรุณ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
08.00 - 09.00 น. สืบฮีตโตยฮอยกึ๊ดกอยของเก่า รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
09.00 - 11.00 น. ซอม่วนจวนฟัง รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
11.00 - 12.00 น. เรื่องเล่าเสาร์นี้ รายการท้องถิ่น  
12.00 - 13.00 น. ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
13.00 - 14.00 น. มนต์เพลงคำเมือง รายการเพลง  
14.00 - 15.00 น. มนต์เพลงลูกทุ่ง รายการเพลง  
15.00 - 17.00 น. มาอู้กำเมืองกั๋นเต๊อะ รายการท้องถิ่น  
17.00 - 18.00 น. ซ๊ะป๊ะล้านนา รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
18.00 - 18.20 น. เดินหน้าประเทศไทย รายการพิเศษ  
18.20 - 20.00 น. สิทธิมนุษยชนคนไตย รายการท้องถิ่น  
20.00 - 20.15 น. ข่าวพระราชสำนัก รายการข่าวสาร  
20.15 - 22.00 น. ธรรมมะยามค่ำ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
22.00 - 24.00 น. ฮักลูกทุ่ง รายการเพลง  

วันอาทิตย์

เวลา รายการ ประเภท ผู้ดำเนินรายการ (ดีเจ)
05.00 - 07.00 น. ธรรมะเพื่อประชาชน รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
07.00 - 07.30 น. ถ่ายทอดสัญญานข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
07.30 - 08.00 น. ธรรมมะรับอรุณ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
08.00 - 09.00 น. สืบฮีตโตยฮอยกึ๊ดกอยของเก่า รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
09.00 - 11.00 น. อ่านคร่าวเล่านิยายธรรม รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
11.00 - 12.00 น. ก๊อนไก๊ใบลาน รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
12.00 - 13.00 น. ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ รายการข่าวสาร  
13.00 - 15.00 น. ล้านนาปาม่วน รายการเพลง  
15.00 - 17.00 น. สวัสดีเจ้า รายการท้องถิ่น  
17.00 - 18.00 น. ซ๊ะป๊ะล้านนา รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
18.00 - 18.20 น. เดินหน้าประเทศไทย รายการพิเศษ  
18.20 - 20.00 น. สิทธิมนุษยชนคนไตย รายการท้องถิ่น  
20.00 - 20.15 น. ข่าวพระราชสำนัก รายการข่าวสาร  
20.15 - 22.00 น. ธรรมมะยามค่ำ รายการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม  
22.00 - 24.00 น. ฮักลูกทุ่ง รายการเพลง