“บ้านท่าเรือ” เฮลั่น! นอภ.จอมทองลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนใหม่หลังพิสูจน์แนวเขตการปกครอง

ราษฎร“หย่อมบ้านท่าเรือ” เฮลั่นทั้งหมู่บ้าน! นอภ.จอมทอง นำมอบทะเบียนบ้านใหม่แล้ว พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่ทำบัตรประชาชนให้ใหม่ทุกคน หลังพิสูจน์ชัดแนวเขตการปกครองและรับย้ายทะเบียนราษฎรมาจากอำเภอแม่แจ่ม จนจบภายในเดือนเดียว ปิดฉากปัญหาหมู่บ้านตกสำรวจไร้การพัฒนานานกว่า 20 ปี

ที่หย่อมบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 9 บ้านวังตวง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง พร้อมนายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่,นายจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง,นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ และนายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันมอบทะเบียนบ้านใหม่ให้กับราษฎรหย่อมบ้านท่าเรือ 26 หลังคาเรือน จำนวน 64 คน ทั้งนี้หลังจากที่ได้ดำเนินแก้ไขทะเบียนราษฎรของหย่อมบ้านท่าเรือ จากเดิมที่ขึ้นอยู่กับอำเภอแม่แจ่ม มาอยู่กับอำเภอจอมทอง อย่างถูกต้องในเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันนี้ทางศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่จัดทำบัตรประชาชนใหม่ให้กับราษฎรในพื้นที่ที่เปลี่ยนสถานะจากราษฎรอำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอทองด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มดีใจของราษฎรในพื้นที่

โดยการดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากราษฎรหย่อมบ้านท่าเรือ ที่ตั้งอยู่ในเขตคาบเกี่ยวระหว่างตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง กับ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เดิมทะเบียนราษฎรถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านอมขูด ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มานานกว่า 20 ปี แต่ตามแนวเขตการปกครองที่แท้จริงอยู่ในอำเภอจอมทอง ทำให้ราษฎรรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนเป็นหมู่บ้านตกสำรวจ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น จนกระทั่งช่วงกลางเดือน มิ.ย.66 ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือจากทางอำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นมีการประชุมหารือแก้ไขปัญหาและตรวจสอบพิสูจน์พบว่าตามประกาศแนวเขตพื้นที่การปกครองนั้น หย่อมบ้านท่าเรือ อยู่ในอำเภอจอมทอง พร้อมทำการประชาคมหมู่บ้านได้ข้อสรุปร่วมกันว่าต้องการโอนย้ายทะเบียนราษฎรไปอยู่อำเภอจอมทอง ซึ่งทางอำเภอจอมทอง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้จนแล้วเสร็จในที่สุด

นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เรื่องนี้เมื่อได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรหย่อมบ้านท่าเรือ ทางอำเภอจอมทองได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทันที โดยหารือร่วมกับทางอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการตรวจสอบพิสูจน์แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพบว่าแท้ที่จริงแล้วหย่อมบ้านท่าเรือ อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง จึงดำเนินการตามกฎหมายย้ายทะเบียนราษฎรจากอำเภอแม่แจ่ม มาอยู่กับอำเภอจอมทอง ในพื้นที่ของตำบลบ้านแปะ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนบ้านให้ใหม่ รวมทั้งประสานกับทางศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้ราษฎรถึงในพื้นที่ด้วย และจากนี้ทางอำเภอจอมทอง พร้อมที่สนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ต่อไป

ขณะที่นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดหน่วยเคลื่อนที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้รับการประสานจากทางอำเภอจอมทอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรหย่อมบ้านท่าเรือ ทั้ง 26 หลังคาเรือน จำนวน 64 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักทะเบียนจากอำเภอแม่แจ่มมาเป็นอำเภอจอมทองและทุกคนจำเป็นจะต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เพื่อราษฎรจะได้ไม่ต้องยุ่งยาก เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเดินทางไปที่ว่าการอำเภอจอมทอง ที่อยู่ห่างไกลไปหลายสิบกิโลเมตร โดยพบว่ามีราษฎรของหย่อมบ้านท่าเรือ ต่างพากันมาทำบัตรประชาชนใหม่กันอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และเด็กด้วย ซึ่งผลการดำเนินการถือว่าเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง

ส่วนนายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับหย่อมบ้านท่าเรือมาโดยตลอด และอยากที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านแปะ อย่างไรก็ตามจากนี้ที่ทางอำเภอจอมทอง ได้รับหย่อมบ้านท่าเรือ มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านแปะแล้ว ทางเทศบาลตำบลบ้านแปะพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อย่างดีที่สุดในทุกๆ ด้าน ทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ด้านนางสุพรรณ ตันหยง อายุ 59 ปี ราษฎรหย่อมบ้านท่าเรือ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานานกว่า 20 ปี ได้รับการแก้ไขเสียที โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกคนในพื้นที่ต่างทราบดีว่าที่จริงแล้วหย่อมบ้านท่าเรือ อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง แต่ทะเบียนราษฎรกลับขึ้นอยู่กับอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณลงมาพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับราษฎรได้ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางราชการคล้ายกับเป็นพื้นที่ตกสำรวจ กระทั่งล่าสุดปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและคาดหวังว่าจากนี้พื้นที่หย่อมบ้านท่าเรือ จะได้รับสนับสนุนพัฒนาด้านต่างๆ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 0

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า