สุดเจ๋ง! นักวิจัยเภสัชฯ มช.ค้นพบสารชนิดใหม่ของโลกยับยั้งผมร่วงกระตุ้นงอกใหม่ออกฤทธิ์ดีเยี่ยม-สกัดจากข้าวพื้นเมืองผสมสมุนไพรไทย

เชียงใหม่ – นักวิจัย เภสัชฯ ม.เชียงใหม่ สุดเจ๋ง ค้นพบพัฒนาสารชนิดใหม่ของโลก “Hair Rise Complex” สกัดจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือผสมผสานสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการชั้นนำของโลก ยืนยันออกฤทธิ์ยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมและงอกเพิ่ม โดยผลทดสอบอาสาสมัครใช้จริง 200 ราย พบช่วยกระตุ้นทำให้เส้นผมงอกใหม่ 80% ในเวลา 3 เดือน ประสิทธิภาพสูงไม่ด้อยกว่ายารักษาจากต่างประเทศ แถมราคาถูกกว่าและไร้ผลข้างเคียง รวมทั้งได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตข้าวไทย

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า “ผมร่วง” ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้ผู้คนจำนวนมากมาช้านานและต่างพยายามสรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเลือกพึ่งพิงวิธีการรักษาด้วยยาและสารเคมีจากต่างประเทศที่ราคาแพงและมีผลข้างเคียง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้ศึกษาวิจัยค้นพบสารชนิดใหม่ของโลกที่ช่วยป้องกันผมร่วง พร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่ของเส้นผมด้วย 

สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ดังกล่าวนั้นเป็นสารที่สกัดได้จากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของภาคเหนือ ผสมผสานกับสารสกัดจากสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดที่มีงานวิจัยรองรับ ผ่านกระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก จนกระทั่งได้ออกมาเป็นสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ของโลกที่ชื่อ “Hair Rise Complex” ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม ซึ่ง มช.ได้จดอนุสิทธิบัตรสูตรสารออกฤทธิ์ Hair Rise Complex ไว้แล้ว และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่ายารักษาผมร่วงจากต่างประเทศ โดยที่มีราคาถูกกว่าและที่สำคัญปลอดภัยกว่าเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย

 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง วรินทร รักษ์ศิริวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เจ้าของผลงานวิจัย เปิดเผยว่า ผมร่วงถือเป็นปัญหาสุขภาพที่คนทุกเพศและทั่วโลกประสบปัญหาและพยายามรักษา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความมั่นใจและบุคลิกภาพ โดยสาเหตุเกิดมาจากหลายปัจจัย เช่น ความเครียด อายุ อาหาร หรือโรคเรื้อรังบางชนิด อย่างไรก็ตาม ในเพศชายพบว่าปัจจัยหลักมาจากสาเหตุทางพันธุกรรมที่มีเอนไซม์ 5 alpha reductase มากเกิน และไปกระตุ้นฮอร์โมนทำให้เกิดกลไกกระตุ้นการหลุดร่วงของเส้นผม 

โดยส่วนตัวทำงานวิจัยค้นคว้าและสั่งสมประสบการณ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาผมร่วงมานานกว่า 20 ปี และต่อมาได้ทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มช.ที่มีการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือจนได้ 10 สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีคุณภาพพิเศษ เพื่อศึกษาค้นคว้ามีข้าวสายพันธุ์ใดที่มีสารสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาผมร่วง จนกระทั่งพบว่าข้าวสายพันธุ์บือบ้าง 3 มช.นั้น มีสารสำคัญที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมและกระตุ้นให้ผมงอกใหม่ได้ดีเยี่ยมในปริมาณที่สูง และนำไปสู่การพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ของโลกที่มีชื่อว่า “Hair Rise complex” ด้วยการนำสารออกฤทธิ์สกัดจากพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด เช่น ชะเอมเทศ ข้าวโพด และหอมแดง ที่มีงานวิจัยรองรับมาผสมผสานเป็นสูตรลับเฉพาะ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง วรินทรกล่าวว่า จากผลสำเร็จของงานวิจัยดังกล่าวนั้น ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จดอนุสิทธิบัตรสูตรสารออกฤทธิ์ Hair Rise Complex ไว้แล้ว พร้อมทั้งมีการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาและรักษาอาการผมร่วงในเบื้องต้น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. Hair Rise Spray สำหรับฉีดพ่น, 2. Hair Rise Roll On สำหรับทา และ 3. Hair Rise Shampoo สำหรับสระผม โดยทุกผลิตภัณฑ์ได้จดแจ้งทะเบียนเครื่องสำอางกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว และมีการทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นให้ผมงอก และป้องกันผมร่วงในอาสาสมัครจำนวน 200 คน ทั้งเพศชาย และหญิง อายุ 25-70 ปีแล้ว ยืนยันได้ว่า มีทั้งกลไกช่วยป้องกันผมร่วงด้วยการยับยั้งเอนไซม์ 5 alpha reductase ที่ทำให้เกิดภาวะผมร่วง และกระตุ้นให้เกิดผมขึ้นใหม่ได้ถึง 80% ในเวลา 3 เดือน 

รวมทั้งเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับยาไมน็อกซิดิล (Minoxidil) ยังพบว่า Hair Rise Complex นั้นสามารถกระตุ้นให้ผมงอกขึ้นมาใหม่ได้ และลดอาการผมร่วงได้มากกว่ายา Minoxidil อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยไม่มีผลข้างเคียงในอาสาสมัคร ซึ่งต่างจากยาฟีนาสเตอไรด์ (Finasteride), ไมน็อกซิดิล (Minoxidil) ที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) รับรองให้ใช้ในการรักษาผมร่วง ซึ่งทำให้ผมงอกใหม่ได้จริง แต่พบอาการข้างเคียง เช่น สมรรถภาพทางเพศที่ลดลง ผื่นแพ้จากการระคายเคือง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง วรินทรระบุว่า นอกจาก “Hair Rise Complex” จะเป็นสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ของโลกที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาอาการผมร่วงและกระตุ้นผมงอกใหม่ รวมทั้งราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบกับยารักษาผมร่วงจากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่าและมีผลข้างเคียงหลายอย่างแล้ว การวิจัยพัฒนา “Hair Rise Complex” ยังเท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำสารสกัดนั้น เป็นการรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดโดยตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่เพาะปลูกแบบอินทรีย์และให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งเท่านั้น 

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดแล้วนั้น เวลานี้กำลังทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้สารสกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพิ่มเติมอีก เช่น ครีมทามือ, ครีมปลูกคิ้ว เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.hair-rise.com หรือเพจเฟซบุ๊ก “Hair Rise งานวิจัย รศ.ดร.ภญ.วรินทร เภสัช มช.แก้ปัญหาเรื่องผม ราคาไม่แพง”

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า