เกี่ยวกับเรา

cm77 ก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยกลุ่มที่รักศิลปวัฒนธรรมล้านนาและศิลบินล้านนา ซึ่งได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพลงล้านนา วรรณกรรมล้านนา ดนตรีล้านนา มาออกออนไลน์ให้กับผู้ฟังทั่วโลก มีสถานีวิทยุ FM 97.5 MHz โดยใช้ชื่อว่า วิทยุล้านนา โดยเป็นสถานีวิทยุบริการสาธารณะ ซึ่งทำโดยไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันได้ดำเนินการมา 20 ปีมาแล้ว