“แม่ฮ่องสอน” โชว์ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวครบ 7 อำเภอ การันตีมีทั้งวิถีชาติพันธุ์ ยันดนตรี-กีฬา-สินค้าพื้นถิ่น

แม่ฮ่องสอน – เดินหน้าเปิดเทศกาลท่องเที่ยว 66-67 เต็มพิกัด..โชว์ขุมทรัพย์วิถีหลากชาติพันธุ์-วัด-ถ้ำ สารพัดยอดดอย/จุดชมวิว ครบทั้ง 7 อำเภอ พร้อมถนนคนเดินใจกลางเมือง การันตีมีกิจกรรมรองรับทั้งนักท่องเที่ยวสายมูฯ กิน ชิม ชอป ผจญภัย ดื่มด่ำธรรมชาติ

นอกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน จะยึดเอาโครงการแม่ฮ่องสอนผ่อนคลาย เป็นเรือธง (Flagship) สำคัญด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีโครงการ 365 สุขทุกวันที่แม่ฮ่องสอน ซึ่งนำเสนอประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่สามารถกระจายตัวทางการท่องเที่ยวไปได้ทั่วทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่

– อำเภอปาย (เมืองแห่งความร่วมสมัย Contemporary Town) น้ำพุร้อนท่าปาย บ่อน้ำแร่ไทรงาม สะพานโขกุโส่ บ้านแพมบก น้ำตกแพมบก ดอยจิกจ้อง ดอยเมี่ยง ดอยธง ปางช้าง ถนนคนเดิน จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นหยุนไหลบ้านสันติชล ซึ่งเป็นชุมชนแบบจีนยูนนาน จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกองแลนหรือปายแคนยอน พร้อมด้วยกิจกรรมเชิงผจญภัย ได้แก่ ซิปไลน์ รถ ATV ล่องห่วงยางแม่น้ำปาย ฯลฯ ทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น โยคะ และอาหารเพื่อสุขภาพ

– อำเภอปางมะผ้า (เมืองแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ Pre Historical Town) ถ้ำลอด แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมืองแพม บ้านผามอน บ้านยาป่าแหน บ้านจ่าโบ บ้านลุกข้าวหลาม บ้านแม่ละนา จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ถ้ำแม่ละนา ถ้ำเพชร ถ้ำปะการัง จุดชมวิวหน่อฮอฝ่า (หินรูปหัวใจ) น้ำบ่อผี ฯลฯ

– อำเภอเมือง (เมืองแห่งความศรัทธา City of Faith) วัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดจองคำ (พระอารามหลวง) วัดจองกลาง วัดหัวเวียง น้ำพุร้อนบ้านผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านผาบ่อง สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข จุดชมวิวบ้านผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้ Smart Grid สะพานซูตองเป้ วัดภูสมณาราม แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจีนยูนนานบ้านรักไทย บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) โครงการพระราชดำริปางตอง สวนสัตว์ปางตอง วัดหมอกจำแป่ ภูโคลน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

– อำเภอขุนยวม (ผืนแผ่นดินอาทิตย์อุทัย Land of the Rising Sun) สำนักสงฆ์ ดอยมูญ่า ทุ่งดอกบัวตอง (พฤศจิกายน-ธันวาคม) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านหัวน้ำแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ้านพอนอคี กาแฟเด็กดอยโพส่าโฮ วัดต่อแพ วัดก้ำก่อ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง

– อำเภอแม่ลาน้อย (เมืองแห่งความงดงามที่ซ่อนอยู่ The Hidden Gems) วัดแม่ลาน้อย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านละอูบ (ชาวละว้า หรือลัวะ) กาแฟแม่ยายโฮมสเตย์ ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม ผักปลอดสารพิษโครงการหลวงบ้านดงและทุ่งนาขั้นบันได สวนกาแฟบ้านห้วยห้อม จุดชมวิวดอยขุมคำ

– อำเภอแม่สะเรียง (เมืองแห่งเกษตรที่สูง Highland Agriculture) วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมมอญ วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมทอง พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติแม่เงา บ้านท่าตาฝั่ง สระมรกต แม่น้ำสาละวิน ธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยบ้านป่าแป๋

– อำเภอสบเมย (ความลับแห่งสาละวิน The Sarawin Secrets) วัดผาผ่า (ครูบาผาผ่า) บ้านสบเมย จุดบรรจบแม่น้ำสาละวินและสบเมย ซึ่งแม่น้ำเมยไหลย้อนขึ้นทิศเหนือ) ตลาดชายแดนและท่าเรือบ้านแม่สามแลบ จุดชมวิวบ้านห้วยกองมู จุดชมวิวและกางเต็นท์กลอเซโล จุดชมวิวและกางเต็นท์กะละโกโจ จุดชมวิวและกางเต็นท์พุ่ยโค จุดชมวิวและกางเต็นท์ม่อนเดียวดาย อุทยานแห่งชาติแม่เงา

นอกจากนี้ยังมีโครงการ Amazing DoiSter ที่นำเสนอประสบการณ์การสัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ ไทใหญ่ ลีซู ลาหู่ ม้ง ละเวือะ (ละว้า หรือลัวะ) ปะโอ จีนยูนนาน คนเมือง ปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยงขาว โปว์ กะแย หรือกะเหรี่ยงแดง กะยัน หรือกะเหรี่ยงคอยาว หรือปะด่อง หรือปั๊ดต่อง และกะยอ กะเหรี่ยงหูใหญ่)

ซึ่งทุกชาติพันธุ์ล้วนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างกลมกลืนและรักในถิ่นฐาน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเชื่อ โดยได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเป็นกันเอง จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดขายทางการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ควบคู่กับความโดดเด่นของธรรมชาติ
ประกอบกับมีการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา รวมทั้งกิจกรรมเชิงผจญภัย และยังเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้จำนวนมาก และอยู่บนที่สูง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีสภาพอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เย็นสบาย รวมทั้งมีสินค้าของที่ระลึกทั้งของกินของใช้ เครื่องประดับ เป็นของที่ถูกใจผู้รับ เช่น ชุดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับแบบพื้นเมือง เครื่องเงิน ชา กาแฟ โกโก้ ถั่วลายเสือ-เสือซ่อนลาย กระเทียม พริกกะเหรี่ยง ส้ม ถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารพืชผักส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

นักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความสวยงามของธรรมชาติ และมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ตลอดจนได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ยังคงอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามไว้ ได้ทุกวันทุกฤดูกาลและทุกพื้นที่ ตลอดจนได้พิชิตเส้นทางที่มีโค้งมากที่สุดในประเทศไทยถึง 4,088 โค้ง ตั้งแต่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง ถึงอำเภอสบเมย

ซึ่งเป็นการเดินทางบนเส้นทางที่สวยงามผ่านจุดชมวิวต่างๆ ได้ถึง 6 เส้นทาง ประกอบกับมีรถประจำทางปรับอากาศที่เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยว รวมทั้งรถประจำทางเชื่อมโยงสู่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวัน และมีเที่ยวบินโดยบริษัท การบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้บริการเดินทางทางอากาศ เส้นทางสุวรรณภูมิ-ลำปาง-แม่ฮ่องสอน ไป-กลับ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

สอบถามข้อมูลและปรึกษาการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2982-3 โทรสาร 0-5361-2984 อีเมล tatmhs@tat.or.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า