อัปเดตงานลอยกระทงทั่วประเทศไทย ประจำปี 2566

อัปเดตจังหวัดที่จัดงานประเพณีลอยกระทง 2566 นี้ ทั่วประเทศไทย

ประเพณีลอยกระทง 2566 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญของประชาชนชาวไทยที่สืบต่อกันมาช้านานในทุกภูมิภาคในการขอขมาพระแม่คงคา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมถึงยังมีความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง

รวมข้อมูลสถานที่จัดงานลอยกระทง 2566 แต่ละพื้นที่ในประเทศไทย จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิภาค และประเพณีของจังหวัดนั้นๆ ที่มีประเพณี และมีวัฒนธรรมอันหลากหลายของจังหวัดในแต่ละภูมิภาคจังหวัดของประเทศไทย

รวมงานประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศไทย ประจำปี 2566

งานลอยกระทงภาคกลาง 2566

งานลอยกระทง กรุงเทพมหานคร

  • สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง โดย ททท. จัดขึ้นวันที่ 24-27 พ.ย. 2566 ณ คลองผดุงกรุงเกษม
  • ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม
  • Bangkok River Festival 2023 จัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ 10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ท่ามหาราช ท่ายอด พิมาน ล้ง 1919 สุขสยาม และเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

งานลอยกระทง จ.สมุทรสงคราม

 • ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง และวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา

งานลอยกระทง จ.พระนครศรีอยุธยา

 • งานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

งานลอยกระทง จ.สระบุรี

 • งานลอยกระทงสืบสานและส่งเสริม ประเพณียี่เป็ง ไท-ยวน ประจำปี 2566 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณบึงป่าสัก (ตลาดน้ำดาวเรือง) อ.เมือง จ.สระบุรี

งานลอยกระทง จ.สุพรรณบุรี

 • ประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์กล้วย สุพรรณบุรี คุ้มขุนแผน วัดแค โบราณสถาน วัดสนามชัย วัดวรจันทร์ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง ฯลฯ

งานลอยกระทง จ.อ่างทอง

  • วันลอยกระทง ณ วัดฝาง จัดขึ้นวันที่ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ตำบล ไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

งานลอยกระทง จ.ลพบุรี

 • งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จ.ลพบุรี จัดขึ้นวันที่ 26-27 พ.ย. 2566 ณ วงเวียนสระแก้ว จ.ลพบุรี

งานลอยกระทง จ.สิงห์บุรี 

 • งานทีปะวารี ณ บ้านระจัน วันเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

งานลอยกระทง จ.ชัยนาท 

 • งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้า ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

งานลอยกระทง จ.ราชบุรี

 • งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมือง โดยเทศบาลเมืองราชบุรี จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • กิจกรรมลอยกระทง ในงานแสดงไฟ Nasatta Light Festival Winter Illumination 2024 จัดขึ้นวันที่ 25-30 พ.ย. 2566 สถานที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี

งานลอยกระทง จ.นครปฐม

 • งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนคร นครปฐม ประจำปี 2566 “คืนเพ็ญงามจรัสฟ้า คลองเจดีย์บูชา กระจ่างใจ ทวารวดีวิถีไทย สาน สายใยแห่งศรัทธา” จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ บริเวณคลองเจดีย์บูชา และวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม

งานลอยกระทง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน
 • งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 บริเวณหน้า สะพานสราญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อัปเดตงานลอยกระทงทั่วประเทศไทย ประจำปี 2566

อัปเดตงานลอยกระทงทั่วประเทศไทย ประจำปี 2566© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ

งานลอยกระทงภาคเหนือ 2566

งานลอยกระทง จ.เชียงใหม่

 • ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ, ณ ข่วงประตูท่าแพ, ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และริมแม่น้ำปิง จ. เชียงใหม่

งานลอยกระทง จ.ลำปาง

  • ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน จัดขึ้นวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณ ข่วงนครห้าแยก หอนาฬิกา และริมแม่น้ำวัง บริเวณท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

งานลอยกระทง จ.ลำพูน

 • เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จัดขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ อ.เมือง จ.ลำพูน
 • ประเพณีลอยโขมด ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ท่าน้ำวัดรมณียาราม อ.เมือง จ.ลำพูน

งานลอยกระทง จ.พะเยา

 • งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566

  ณ ลานอนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊าน พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

 • ตวยฮี๋ต ต๋ามฮอย สืบสายนที เทศบาลตำบลแม่ใจ จัดขึ้นวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

งานลอยกระทง จ.เชียงราย

 • งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 26-28 พฤศจิกายน2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะ ริมกก (หลังวัดฝั่งหมิ่น) อ.เมือง จ.เชียงราย

งานลอยกระทง จ.แพร่

  • งานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” จัดขึ้นวันที่ 25-27 พ.ย. 2566 ณ ลานวัฒนธรรม (กาดสามวัย) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

งานลอยกระทง จ.สุโขทัย

 • ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น วันที่ 18-27 พ.ย. 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

งานลอยกระทง จ.พิษณุโลก

 • ประเพณีลอยกระทงเมืองสองแควแลอดีต ศรัทธาแห่งสายน้ำ จัดขึ้นวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ และสวนชมน่าน เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก จัดขึ้นวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

งานลอยกระทง จ.ตาก

 • งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง จัดขึ้นวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

งานลอยกระทง จ.พิจิตร

 • งานลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จัดขึ้นวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ คลองข้าวตอก วัดดงกลาง จ.พิจิตร

งานลอยกระทง จ.น่าน

  • งานประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้าเบียร์ เบื่อ ประทัด ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานรวมใจ (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) จังหวัดน่าน

งานลอยกระทง จ.กำแพงเพชร

 • งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีป กำแพงเพชร ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2566 ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง

งานลอยกระทง จ.แม่ฮ่องสอน

 • นมัสการพระธาตุดอยกองมู และลอยกระทงสวรรค์ จัดขึ้นวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

งานลอยกระทง จ.อุทัยธานี

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานสะแกกรังฝั่ง ตรงข้ามกับวัดอุโปสถาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

อัปเดตงานลอยกระทงทั่วประเทศไทย ประจำปี 2566

อัปเดตงานลอยกระทงทั่วประเทศไทย ประจำปี 2566© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ

งานลอยกระทงภาคอีสาน 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

งานลอยกระทง จ.ชัยภูมิ

 • งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า อำเภอเมืองชัยภูมิ

งานลอยกระทง จ.นครราชสีมา

 • งานลอยกระทงพระประทีป พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดน้ำบึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งานลอยกระทง จ.อำนาจเจริญ 

 • ประเพณีลอยกระทงหนองสามขา จัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ หนองสามขา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

งานลอยกระทง จ.ศรีสะเกษ

 • งานประเพณีลอยกระทงเกาะกลางน้ำ จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

งานลอยกระทง จ.ขอนแก่น

 • สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ จัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานลอยกระทง จ.ร้อยเอ็ด

 • งานประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็งเส็งประทีป จัดขึ้นวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

งานลอยกระทง จ.สกลนคร

 • เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล กระทงดอกผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บริเวณริมฝั่งหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

งานลอยกระทง จ.อุดรธานี

 • ประเพณีลอยกระทง จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

งานลอยกระทง จ.หนองคาย

 • ประเพณีลอยกระทง จังหวัดหนองคาย จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมโขงวัดมีชัยท่า-ตลาดท่าเสด็จ-พระธาตุหล้าหนอง จ.หนองคาย

งานลอยกระทง จ.บึงกาฬ

 • ประเพณีลอยกระทง จังหวัดบึงกาฬ จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมโขงเทศบาลเมืองบึงกาฬ

งานลอยกระทง จ.บุรีรัมย์

 • งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” จัดขึ้นวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์
 • งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 บริเวณคลองละลม อำเภอเมืองบุรีรัมย์

งานลอยกระทงภาคตะวันออก 2566

งานลอยกระทง จ.ฉะเชิงเทรา

 • งานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ท่าสะอ้าน เสน่ห์บางปะกง “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรรมที่ว่าการอำเภอบางปะกง

งานลอยกระทง จ.นครนายก

 • ประเพณีลอยกระทงสีสันแห่งสายน้ำลอยกระทงดอกบัว จัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ โบสถ์เก่าวัดป่ากระทุ่ม นครนายก จังหวัดนครนายก

อัปเดตงานลอยกระทงทั่วประเทศไทย ประจำปี 2566

อัปเดตงานลอยกระทงทั่วประเทศไทย ประจำปี 2566© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ

งานลอยกระทงภาคใต้ 2566

งานลอยกระทง จ.ระนอง

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง

งานลอยกระทง จ.ชุมพร

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้า เทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง

งานลอยกระทง จ.สุราษฎร์ธานี

 • ลอยกระทงสายใบจาก เรืองรองคลองร้อยสาย ห่มสไบไปบาง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานในอำเภอเมือง 7 จุด ประกอบด้วย ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี บริเวณชุมชนวัดท่าทอง บริเวณถนนตัดใหม่-ในลึก บริเวณลานจอดรถ รร.ไดมอนด์ พลาซ่า บริเวณสะพาน ร.พ.ช. บริเวณชุมชนบึงขุนทะเล บริเวณปากน้ำตาปี และ ณ คลองร้อยสาย ชุมชนบางใบไม้ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • งานลอยกระทงเกาะสมุย จัดขึ้นวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าทอน

งานลอยกระทง จ.นครศรีธรรมราช

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ คลองหน้าเมือง อ.เมือง

งานลอยกระทง จ.พัทลุง

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ คลองลำปำ อ.เมือง

งานลอยกระทง จ.ตรัง

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ สระกะพังสุรินทร์ อ.เมือง

งานลอยกระทง จ.กระบี่

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ อบจ.กระบี่

งานลอยกระทง จ.สงขลา

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

งานลอยกระทง จ.นราธิวาส

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

งานลอยกระทง จ.สตูล 

 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล เมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

งานลอยกระทง จ.ภูเก็ต

 • ท่องเที่ยววิถีภูเก็ตลอยกระทง ริมเลพานหิน จัดขึ้นวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566 ณ สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ข้อมูล : ททท.

ภาพ : istock

– Website : www.thairath.co.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า