วัดป่าดาราภิรมย์ เมตตาไถ่ชีวิตโค-กระบือ 57 ตัว มีคู่แม่ลูก รวม 13 คู่

วัดป่าดาราภิรมย์ เมตตาไถ่ชีวิตโค-กระบือ 57 ตัว มีคู่แม่ลูก รวม 13 คู่ มีพญาความตรงตามลักษณะมงคลดีตามตำราโบราณ 1 ตัว มอบให้ตำรวจนำไปเลี้ยง เนื่องในวันวิสาขบูชา ต่อยอดธนาคารวัวควายของวัด ส่งเสริมให้คนมีเมตตารักสัตว์ ชาวบ้านนำไปเป็นเลขมงคล 56-57 ด้วย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 พ.ค.67 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมล้านนา มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง พระเทพวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัด และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ)เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมณ์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน (พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง) ได้ร่วมกันเมตตาช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ (วัว-ควาย) จำนวน 57 ตัว ในจำนวนนี้มีโคกระบือแม่ลูกรวม 13 คู่ด้วย คือมีวัวแม่ลูก 6 คู่, ควายแม่ลูก 7 คู่ โดยมี พ.ต.อ.คมสัน พุ่มไพศาลชัย ประธานกองทุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจ, นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่, นางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาร่วมทำบุญ และรับมอบโค-กระบือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน (พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง) กล่าวว่า การไถ่ชีวิตโค-กระบือ เริ่มจากที่มีชาวบ้านไปเห็นคนขับรถที่บรรทุกโค-กระบือมาเต็มคันรถ จึงได้สอบถามว่าจะนำไปที่ไหน ก็ทราบว่าจะนำไปโรงฆ่าสัตว์ ทางผู้มีจิตศรัทธาจึงรู้สึกสงสาร และได้ไถ่มาตัวสองตัว จึงได้นำมาเลี้ยงที่วัด ต่อมาก็มีคนมาติดต่อเรื่อยๆ ทางวัดป่าดาราภิรมย์ เพราะคนรู้ว่าทางวัดมีการจัดเป็นระบบระเบียบ ต่อมาได้จัดตั้งเป็นธนาคารวัว-ควาย หากใครนำมาเข้าธนาคาร ก็จะมีการลงชื่อไว้ เมื่อคนที่จะรับไปดูแล ก็จะมีพันธสัญญานำไปเลี้ยง มีขั้นตอนนำไปเลี้ยง และคนที่นำไปเลี้ยงก็จะได้ประโยชน์ในด้านการเกษตร การนำไปเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ นำขี้วัวขี้ควายมาเป็นปุ๋ยในการเกษตรลดการซื้อขี้วัวขี้ควาย ซึ่งปัจจุบันมีวัว-ควาย เข้าร่วมในธนาคารกว่า 6,000 ตัว จะมีการต่อยอดคือคนที่จะรับไปเลี้ยงจะต้องมาเป็นสมาชิก มีพื้นที่เลี้ยง มีความเข้าใจในการดูแลสัตว์ ตอนนี้ก็กำลังขยายไปในกลุ่มตำรวจในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งนำไปเลี้ยงแล้วกว่า 500 ตัว และจะขยายไปในกลุ่มอื่นๆ “ในวันนี้มีพญาควาย เป็นควายที่มีลักษณะเป็นมงคลรวมอยู่ด้วย คือลักษณะลำตัวดี หน้าผากขาว เท้าขาว หางขาว ซึ่งเป็นลักษณะมงคลของควายที่ดีตามความเชื่อโบราณ รวมอยู่ด้วย”

พระอาจารย์อ๊อด กล่าวอีกว่า กลุ่มที่สองที่จะมอบให้คือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ก็นำไปวัว-ควาย จากวัดป่าดาราภิรมย์ไปดูแลแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ตัว ซึ่งราคาวัวควายจากการไถ่ชีวิตราคาจะไม่เท่ากัน เพราะอยู่ที่น้ำหนัก ขนาด ความสมบูรณ์ของวัวควาย ราคาถูกสุดอยู่ที่ประมาณ 8,000 – 9,000 บาท เป็นวัวพื้นบ้าน ตัวไม่ใหญ่ แต่ถ้าตัวสูงใหญ่หน่อยราคาก็จะอยู่ที่ตัวละ 30,000 – 40,000 บาท

ด้านหลวงพ่อ พระเทพวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ กล่าวว่า ธนาคารวัวควายของวัดได้ดำเนินการมากว่า 50 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้มาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญอย่างมากทางพระพุทธศาสนา การไถ่ชีวิตวัวควาย และมอบให้กับทางตำรวจนำไปเลี้ยงก็เป็นการต่อยอดและขยายโครงการ เพื่อให้คนที่ต้องการได้นำไปใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมทำบุญก็ได้บุญกุศลจากการไถ่ชีวิตสัตว์ ซึ่งคนที่นำไปเลี้ยงก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าพร้อมหรือไม่ และการเลี้ยงสัตว์จะมีการติดตามผลด้วย ขณะเดียวกันทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้คนมีเมตตา การไถ่ชีวิตวัวควาย รวมถึงผู้นำไปเลี้ยงก็ต้องมีใจรักสัตว์เช่นกัน และทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย เพราะวัวควายที่ได้รับไปก็จะนำไปใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ผู้ที่สนใจที่จะรับไปเลี้ยงหรือร่วมทำบุญไถ่ชีวิตวัวควาย ก็ติดต่อมาได้ที่ธนาคารวัวควายของทางวัดป่าดาราภิรมย์ได้

ทางด้านพ.ต.อ.คมสัน พุ่มไพศาลชัย ประธานกองทุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจ เผยว่าการเข้าร่วมการไถ่ชีวิตวัวควาย ในวันนี้ จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ ซึ่งทางกองทุนฯ ได้รับความเมตตาจากโครงการธนาคาร โค – กระบือ ของวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม รวมถึงวันนี้ ถ้ากองทุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจ มีโค – กระบือ รวม 600 ตัว ประกอบกับมีผู้มีจิตศรัทธา และเห็นความตั้งใจในการทำงานเพื่อครอบครัวตำรวจ จึงบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อให้มาก่อตั้งเป็นมูลนิธิ ชื่อ “มูลนิธิส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจและครู” จึงอยากประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญข้าราชการครูทั่วทุกจังหวัดในภาคเหนือเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยสามารถติดต่อ คุณบี้ เลขากองทุนฯ หมายเลขโทรศัพท์ 096-6839849 หรือติดต่อผ่าน นางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 087-1811305

โดยในพิธี ไถ่ชีวิตโคกระบือในครั้งนี้พระเทพวชิราธิบดี ยังได้ส่งมอบข้าวกองบุญ “ข้าวดาราภิรมย์ปันสุข” ให้กับ นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

สำหรับประชาชนที่มาทำบุญ จากที่ก่อนนั้นทางวัดมีกำหนดการไถ่ชีวิตโคกระบือ รวมจำนวน 56 ตัว ชาวบ้านจึงไปหาซื้อเลขเด็ก 56 กันจำนวนมาก แต่ต่อมามีผู้ไถ่วัวเพิ่มอีก 1 ตัว รวมเป็น 57 ตัวดังกล่าว ชาวบ้านก็หาซื้อเลข 57เพิ่มอีก ถือว่าเป็นเลขมงคล ทั้ง 56 และ 57 ในงวดนี้ไปด้วย.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า