นักศึกษาโปลิฯ คิดค้นลิปสติกหญ้าดอกขาวลดสูบบุหรี่

สุดเจ๋งนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ คิดค้นสุดยอดนวัตกรรมสุขภาวะ นำดอกหญ้าไร้ค่ามาแปรรูปเป็น“ลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่” ส่งประกวด คว้ารางวัล นวัตรกรรมดีเลิศระดับประเทศ สุดยอดนวัตกรรมสุขภาวะ จากโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมห้องเรียนนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา จาก สสส.และมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ด้านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เปิดเผยว่าเตรียมนำผลงานนักศึกษาที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจะสามารถนำไปจัดจำหน่ายได้ในอนาคต และเป็นของขวัญให้กับคนไทยในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รอง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเปิดเผยว่า ที่มาของการสร้างนวัตกรรมสุขภาวะ ลิปสติกจากหญ้าดอกขาวลดการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาทีม ครูปั้น เด็กปรุง เริ่มต้นจากการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนนวัตกรรม ออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้โดยการใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงทำให้เกิดการริเริ่มในการเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ในเรื่องของ อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการแพร่ระบาดของบุหรี่แบบมวน ในกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ายังพบว่ามีการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยลงและพบเห็นตามหน้าสื่อไม่เว้นเด็กนักเรียนชั้นปะถมศึกษา ทำให้บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่างๆมีการเสียชีวิตอันดับที่สองในประเทศไทย ซึ่งในปีหนึ่งมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่กว่า 4 หมื่น คน และมีผู้ป่วยใหม่จากมะเร็งปอดปีละ 12,000คน เลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ ทีมครูปั้นเด็กปรุง พร้อมกับทีมวิจัยได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติกที่สามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ โดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ หญ้าดอกขาว ซึ่งมีสรรพคุณที่สามารถเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่ ทำให้ผู้สูบรู้สึกไม่อยากสูบอีกต่อไป

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รอง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนวัตกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้ ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสุขภาวะ จาก สสส. ซึ่งร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการห้องเรียนนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ โดยรวมที่เป็นเลิศ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และยังเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้

ขณะที่นายเกียรติพัฒน์ แสนคำ นักศึกษาทีม ครูปั้นเด็กปรุง เปิดเผยถึง ขั้นตอนการเริ่มต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากทางทีมงานได้ข้อมมูลเชิงวิชาการพบว่าคุณสมบัติของหญ้าดอกขาว ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติเมื่อถูกสัมผัสลิ้นและริมฝีปากจะทำให้รู้สึกชา ซึ่งก่อนหน้านี้รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นผงชาชงดื่ม ทำให้ไม่สะดวกในการใช้ ทีมวิจัยฯ จึงได้มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่าย ช่วงแรกทำการทดลองผลิตเกิดความล้มเหลว เนื่องจากทางทีมงานไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับความรู้เฉพาะด้าน การทำสารสกัด และกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้คำปรึกษาร่วมกับทีมงานวิจัย และทำการรับรองผลผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดนวัตกรรมสุขภาวะ “ลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่”

ซึ่งการทดลองผลิตภัณฑ์ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญได้ทำการทดลองผลิตลิปสติกหญ้าดอกขาวในรูปแบบของลิปบาล์มที่ไม่มีสี โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ทดลองกับกลุ่มนักศึกษาและอาสาสมัครที่มีความต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยการทาลิปสติกหญ้าดอกขาวเป็นประจำทุกวันและติดตามผลทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ ผลลัพธ์ของการทดลองพบว่าลิปสติกหญ้าดอกขาวสามารถลดความอยากสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย พบว่าร้อยละ 62 ของผู้ใช้สามารถลดและเลิกการสูบบุหรี่ได้ภายใน 4-6 สัปดาห์ และร้อยละ 69.35 ของผู้ใช้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ ชาริมฝีปาก กินอาหารไม่อร่อย และไม่อยากสูบบุหรี่อีกเลย

นางสาวอารยา บุญมา นักศึกษาทีม ครูปั้นเด็กปรุง กล่าวเสริมว่า หลังจากนี้ทางทีมจะได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพิ่มกลิ่น เพิ่มสี และแพ็คเก็จใหม่เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการลูกค้า และยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP รับรองว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งหลังจากนี้และจะทำการจดลิขสิทธิ์ เพื่อวางแผนในการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์ อ๊อฟไลน์ และช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ช่องทางอื่นๆต่อไป

ด้านนายโชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง ประธานมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม เปิดเผยว่า ในการส่งโครงงานเข้าประกวด มีทีมนักศึกษา 30 ทีมจากทั่วประเทศ ซึ่งนวัตกรรมของนักศึกษาทีม ครูปั้นเด็กปรุง แนวคิดต่อยอดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะใช้ดอกหญ้าขาวที่ขึ้นทั่วไปและชาวบ้านมองว่าเป็นวัชพืชด้วยซ้ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลดการสูบบุหรี่ ที่สามารถใช้สะดวกง่ายดาย ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกมี 3 เกณฑ์ประกอบด้วยการตอบโจทย์ ซึ่งนวัตรกรรมที่ถูกคัดเลือกสามารถไปแก้ไขปัญหาผู้ที่ประสบปัญหาได้ ส่วนที่สองคือความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไป เช่นการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ จากเดิมแก้ไขด้วยการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่เป็นต้น เกณฑ์ที่สาม ผลงานที่ออกแบบมาสามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วการนำไปใช้งานเกิดผลออกมา นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ของนักศึกษากลุ่มนี้มีเป้าหมายให้กับผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำไปจัดจำหน่ายให้กับคนที่ใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่ สามารถซื้อไปฝากแทนความห่วงใย และซื้อเป็นของฝากช่วงเทศกาลต่างๆได้อีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า